2022-09-13

INBooks breddar sitt erbjudande och förvärvar Atlas Nest

Microsoftteams

INBooks förvärvar Atlas Nest och breddar därmed sin produktportfölj. Genom förvärvet kan bolaget nu även rikta sitt erbjudande till fastighetsmarknaden, genom en unik paketering av tjänster för att digitalisera, automatisera och effektivisera för fastighetsmarknadens aktörer.
Atlas Nest är ett webbaserat fastighetssystem och en boportal som skapar enkelhet för sina användare och gör både fastighetsägare och de boende mer nöjda. Till denna fastighetsportal kopplar INBooks på sina tjänster för ett förenklat arbetssätt, INBooks Flow, samt sitt bokföringsprogram, INBooks Go.

- Vi har identifierat fastighetsmarknaden som ett nytt fokusområde där fastighetsägare, förvaltare, redovisningsbyråer och hyregäster har ett behov av ett modernt och effektivt helintegrerat fastighetssystem med en integrerad bokföringsmodul. Vi tar nu ett helhetsgrepp kring digitalisering av de administrativa systemen och INBooks Flow blir Navet i systemet där man kan röra sig sömlöst mellan alla funktioner och tjänster. Vår modell innebär att vi bygger det första helintegrerade fastighetssystemet (i världen) som verkligen kommer gör skillnad för sina användare både vad gäller kostnadsbesparingar och hyresgästkommunikation, säger Mikael Folkesson, vd på INBooks.

INBooks utmanar traditionellt tänk och tröga processer med träffsäkra SaaS-lösningar för både företagare och redovisningsbyråer. Till exempel utmanas redovisningsbranschen av sjunkande marginaler och dålig lönsamhet på sina mindre företagskunder. De fastnar ofta i ineffektiva och komplicerade arbetssätt i olika system som inte är sammankopplade och får därför inget effektivt flyt i arbetet. INBooks Flow löser detta genom att förenkla, effektivisera och förbättra processen mellan redovisningsbyrån och deras kunder.

- Vi ser fram emot att arbeta med INBooks. Vi har redan en konkurrensmässig produkt men tillsammans kan vi erbjuda något unikt på marknaden som verkligen kommer göra skillnad. Vi delar redan flera värderingar och visioner - som att utmana, förenkla, effektivisera och förbättra för våra kunder, säger Martin Harr, vd på Atlas Nest

I samband med att INBooks förvärvar Atlas Nest knyter man också till sig en ny industriell investerare i form av Stora Frö Invest AB.

- Genom vårt engagemang fastighetsbranschen har vi identifierat en avsaknad av ett effektivt fastighetssystem. INBooks lösning innebär att allt hela den administrativa processen nu kan paketeras och digitaliseras. INBooks kommer nu även kunna erbjuda mätning vad gäller energikostnader till drift och förvalningskostnader i relation till marknaden i stort. Det är inte bara på den svenska marknaden som processerna och arbetssätten inom fastighetsmarknaden måste digitaliseras och automatiseras. Vi ser goda möjligheter att förenkla för branschen i stort och det är därför vi vill vara med på denna resa - det kommer bli spännande, säger Anders Öman, huvudägare i Stora Frö AB.

Med en breddad produktportfölj för en ny kundgrupp och mer kapital i ryggen går nu INBooks in i en ny fas i sin tillväxtresa. Per Gunnarsson, Styrelseordförande i INBooks AB (publ) är förväntansfull:

- Stora Frö Invest AB har djup kompetens inom fastighetsbranschen och en långsiktighet i sitt ägande. Förvärvet tillsammans med en ny erfaren investerare ger INBooks goda förutsättningar att bredda sig i sitt nya segment, där den svenska marknaden blir först ut. Vi ser med stor förväntan på framtiden och det känns härligt att vara på tillväxt!

Företagsfakta
INBooks AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som utvecklar och säljer bokföringssystem för småföretag och affärsstödsystem för redovisningsbyråer. INBooks ger mindre företag möjlighet att själva sköta den dagliga redovisningen och ge redovisningsbyråer verktyg för att digitalisera och kvalitetssäkra sin verksamhet och kan på så sätt förbättra lönsamheten för båda kundgrupperna.

Atlas Nest utmanar Status Quo i bostadsbranschen genom att utveckla tankeledande lösningar inom kommunikation, ekonomi och statistik. Genom omtanke & ansvar utvecklar vi produkter och tjänster som är väldesignade, enkla att använda och lönsamma för alla parter.

Följ oss på sociala medier för våra senaste uppdateringar!

Atlas Nest blir INBooks!

Vi växer och breddar vårt erbjudande genom att gå ihop med INBooks.

Tills vidare loggar du in på samma sätt som tidigare. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår support!

Till INBooks!