Driftnetto

Bättre förutsättningar till ett starkt driftnetto

Ett starkare driftnetto

Atlas Nest erbjuder en digital plattform för administrering vilket är ett naturligt steg i arbetet med att stärka driftnettot och öka värdet på fastighetsbeståndet för fastighetsägaren. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår fastighetsportal mot våra kunder för ökad avkastning och förbättrad boendeupplevelse.

Vad är driftnetto?

Driftnettot definieras genom fastighetens hyresintäkter minus den totala drift och underhållskostnad, fastighetsskatt, tomträttsavgäld och fastighetsadministration.

Icon 11 2X

Exempel på hur Atlas Nest kan sänka dina kostnader

  • Ökat fastighetsvärde
  • Mindre kostnader kopplade till administration
  • Digitalisering av flera system som tvättstugebokning, hyresavihantering och felanmälan
  • Framtida integreringar exempelvis el- och vattenavläsning

Kontakta oss
- fyll i formuläret så hör vi av oss till dig snarast

Följ oss på sociala medier för våra senaste uppdateringar!