Policy

Personuppgiftspolicy

Denna Personuppgiftspolicy innehåller information om hur Atlas Nest AB, organisationsnummer 559119-9053, (“Atlas Nest”, “vi” eller “oss”) behandlar personuppgifter.

Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och Atlas Nest tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna text förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från att använda våra tjänster.

Översikt av vår behandling av personuppgifter

Atlas Nest kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att genomföra avtalet med dig och för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att förse dig med information och marknadsföring samt erbjudanden och innehåll som skräddarsys efter ditt användarmönster och för analys i syfte att förstå marknadstrender. Informationen kan delas med samarbetspartners för att användas i de syften som anges ovan.

Den information som samlas in för dessa syften omfattar både sådan information du själv lämnar (namn, e-postadress m.m.) och information som automatiskt samlas in genom din användning av våra tjänster, däribland tjänster/appar/webbplatser du besöker och/eller beställer, information om geografisk position och teknisk information om din enhet och Internetanslutning.

Cookies

a. Användning av cookies

För att ge dig som Atlas Nest-användare en så bra upplevelse som möjligt använder Atlas Nest cookies på våra webbplatser, och liknande tekniker i våra mobilapplikationer. Dessutom kan cookies från tredje-part användas i de fall vi använder externa tjänster för att förbättra produkten. Atlas Nest använder två typer av cookies, dels sessionsbaserade- cookies, som försvinner så fort du stänger ner din webbläsare, men även mer långlivade cookies för vissa syften.

b. Syfte med cookies

Huvudsyftet med Atlas Nests användning av cookies är att förbättra de tjänster vi erbjuder.

Vi använder cookies för att hantera inloggningar och öka säkerheten för våra användare, att analysera användare och användarbeteende anonymt för att veta vilka delar av tjänsten vi bör förbättra, att analysera hur våra epost-utskick fungerar och att vi skickar information som du som användare uppskattar, att kunna visa upp erbjudanden i Atlas Nest-appen och hos våra partners som är relevanta för dig, för att mäta hur dessa erbjudanden presterar, samt för att komma ihåg inställningar och andra val som du gör på våra webbplatser.

c. Hantera dina cookies

Om du inte vill att vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse kan du enkelt stänga av detta.

I din webbläsare kan du göra inställningar som hindrar Atlas Nest och andra från att registrera cookies på din dator. Sådana inställningar innebära dock att vissa funktioner på Atlas Nest inte kommer att fungera.

Om du vill kan du i de flesta webbläsares inställningar välja att bara stänga av spårning (eng. Do Not Track), vilket innebär att Atlas Nest inte samkör data från våra egna och våra partners webbplatser.

För att göra samma sak på din mobiltelefon kan du för iOS under integritets- och reklam-inställningar gå in och välja att begränsa spårning (eng. Limit Ad Tracking). För Android gör du detta under Google-inställningar och annonser.

Grundläggande om behandling av personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till en identifierbar person som är i livet. Till exempel, personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter är all användning av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och distribution, eller en kombination av dessa användningsområden. All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen (GDPR) och Datainspektionen är den myndighet som övervakar att lagen följs.

Personuppgiftsansvarig är den som ansvarar för behandlingen av personuppgifter och att det sker i enlighet med personuppgiftslagen. Atlas Nest är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med användningen av Atlas Nests tjänster och produkter.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och vid användning av våra tjänster. Informationen samlas in på följande sätt.

A. Information som du själv lämnar till oss

När du registrerar dig som användare lämnar du ifrån dig uppgifter som lagras av oss. Denna information lagras i vår databas för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst du beställt, för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. På samma sätt samlar vi in information om dig när du kontaktar oss, till exempel genom att skicka e- post till vår kundtjänst eller ge feedback genom funktioner i tjänsten, så att vi kan svara på dina frågor. Vi sparar även synpunkter och förslag som du lämnar till oss så att vi kan förbättra och utveckla våra tjänster och produkter.

B. Information som samlas in automatiskt i samband med användning av våra tjänster

När du använder våra tjänster, registrerar vi information om de tjänster och webbsidor du använder och hur du använder dem. Informationen kan delas upp i följande typer:

Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning

Via serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om den tekniska enhet du använder och hur den är uppkopplad till våra tjänster, inklusive operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Denna information används oftast för anonymiserad och aggregerad statistik, men kan också kopplas ihop med ditt användarkonto. Informationen gör bland annat att vi kan analysera på vilket sätt du använder våra tjänster och att vi kan anpassa våra tjänster till den enhet du använder för en bättre användarupplevelse.

Information om hur du använder tjänsterna

När du använder tjänsten registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Vi använder denna information för att förbättra våra tjänster och tillhandahålla innehåll som är anpassat efter ditt användarmönster.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt

När du använder Atlas Nest försöker vi med olika verktyg att känna igen dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. Se mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

C. Information från andra källor

Vi kan ibland ta emot information från andra källor, såsom reklamkunder, mätverktyg eller annan tredje part som hjälper oss att förstå din användaraktivitet, dina preferenser eller allmänt förbättra de tjänster vi erbjuder.

Vad används uppgifterna till?

Atlas Nest behandlar dina personuppgifter i syfte att leverera vår tjänst till dig, för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster, bland annat genom att anpassa våra tjänster till vad vi tror är användarnas önskemål. Vi behandlar också personuppgifter för att kunna ge dig information och marknadsföring, personligt anpassade erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter ditt användarbeteende. Vi använder personuppgifterna i analyser för att förstå marknadstrender och för att försöka förutsäga framtida behov. Du hittar mer information om syftet med behandlingen nedan.

Personliga tjänster, omdömen och marknadsföring

Vi vill kunna ge dig råd och tips om bra tjänster som är anpassade efter ditt beteende på webben och appen.

Förbättra användarupplevelsen

Vi använder insamlad data för att ge dig mer användarvänliga tjänster och vid behov förbättra vårt gränssnitt. Informationen som behandlas för detta ändamål kommer normalt att aggregeras och anonymiseras, men vi har också möjlighet att använda denna typ av information för att ge stöd till enskilda användare med tekniska problem eller liknande.

Förhindra missbruk av tjänsterna

Vi använder den information som rör användarnas aktiviteter och tekniska data för att begränsa olika former av missbruk av våra tjänster. Med missbruk avses bland annat utskick av skräppost, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton samt övriga aktiviteter som är otillåtna enligt våra regler eller olagliga.

Produktutveckling

Syftet med vår behandling i denna del är bland annat att ta fram statistik som används för att förbättra och utveckla Atlas Nest och förbättra våra produkterbjudanden och tjänster. Detta kan utföras med hjälp av analyser som kan utföras av Atlas Nest självt, eller av annat företag som anlitas för att utföra analysen. Om personuppgifter lämnas ut till andra företag för analysändamål, kommer detta att bli föremål för ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. Ett sådant avtal innebär krav på sekretess, att informationen bara får användas för analysen och att informationen ska raderas efter avslutad analys.

Delning av information

I syfte att göra tjänsten så värdefull som möjligt kan information som du lämnar till oss komma att delas med samarbetspartners. Detta sker exempelvis om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds av våra samarbetspartners.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personlig information om dig på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det på grund av ett bindande beslut av domstol eller efter att vi först inhämtat ditt samtycke. Detta utesluter inte att vi kan använda ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss i enlighet med avtal.

Personuppgiftsbiträden som kan få tillgång till dina personuppgifter i samband med tillhandahållande av tjänster till oss (exempelvis när vi använder en tredje part för att genomföra betalningstransaktioner eller lagra information på en webbserver) kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda denna information på annat sätt än för utförandet av tjänster för oss.

Begäran om utdrag eller rättelse och gallring av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Atlas Nest AB, Org. nr: 559119-9053, Bolagets säte: Hovås. Genom att skriva till Atlas Nest på support@atlasnest.com eller Atlas Nest AB, C/o The House Björklundabacken 10 436 57 Hovås och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, få veta vilka uppgifter Atlas Nest har registrerat om dig och hur dessa används. Du kan när som helst skriftligen begära att uppgifter om dig korrigeras eller raderas om de är felaktiga.

Säkerhet

De personuppgifter som samlas lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Vi har etablerat och dokumenterat rutiner och åtgärder för att säkerhetsställa användarnas integritet, uppgifternas tillgänglighet och konfidentialitet med hänsyn till relevant lagstiftning, primärt dataskyddsförordningen (GDPR).

För att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt användarkonto kan Atlas Nest använda externa leverantörer för att identifiera vilken enhet du använder när du loggar in. Genom tjänsterna kommer vi att kunna skicka data till både enheten och identifieringstjänsten för att kunna känna igen dig som användare, samt information om eventuellt missbruk av tjänster via den enheten. Informationen används för att förhindra oönskad aktivitet, och bidrar bland annat till att avslöja att andra försöker att logga in på ditt konto.

Användning av analysverktyg och cookies

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats och app. För att uppnå bästa möjliga funktionalitet samlar vi in olika typer av information om våra användare. Exempel på sådan information är de sidor som besökts, tid på dygnet besök gjordes och vilken typ av webbläsare som används. Vi använder också olika former av teknik för att känna igen dig som användare och för att analysera data om våra användare. Tekniken används då den är nödvändig för att tjänsten ska fungera, för att göra det lättare för dig att använda tjänsten, och för att vi ska kunna genomföra analyser som gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra tjänster i linje med användarnas behov.

Ändringar av policyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera detta integritetsdokument för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om väsentliga ändringar genomförs kommer vi att informera dig om dessa.

Senast uppdaterad den 11 januari 2021.

Har du frågor om denna personuppgiftspolicy, vänligen kontakta oss på

Atlas Nest AB
C/o The House Björklundabacken 10
436 57 Hovås
eller
support@atlasnest.com

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektion.se, box 8114, 104 20 Stockholm.

Följ oss på sociala medier för våra senaste uppdateringar!