2022-04-27

Lansering av ett webbaserat fastighetssystem

Img

Atlas Nest har lanserat en fastighetsportal, boendeportal och fastighetssystem i en och samma plattform. Portalen skapar minimal administration och hantering av hela fastighetsbeståndet.

Atlas Nest Fastighetsportal är en digital plattform för fastighetsägare, samt en enkel och användarvänlig app för hyresgästerna. Portalen skapar minimal administration och hantering av hela fastighetsbeståndet.

Vårt mål är att samla och effektivisera så mycket som möjligt av fastighetsägarens vardag i ett och samma system. Allt för att förenkla och sänka de administrativa kostnaderna för fastighetsägaren. Samtidigt visar det engagemang mot boende och ger en säker, trygg och enkel app för alla deras vardagssysslor som avser boendet.

Följ oss på sociala medier för våra senaste uppdateringar!

Atlas Nest blir INBooks!

Vi växer och breddar vårt erbjudande genom att gå ihop med INBooks.

Tills vidare loggar du in på samma sätt som tidigare. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår support!

Till INBooks!